Україна

Піщівська сільська рада

Новоград-Волинського району

Житомирської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  12.10.2020 року                                                                                        63

 

Про затвердження плану заходів із

забезпечення складання проєкту

бюджету Піщівської сільської

ради на 2021 рік та його прогнозу

бюджету на 2022-2023 роки

 

         З метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні на 2021 рік, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», Наказу Міністерства фінансів України  від 31.05.2019 р. №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.     Затвердити план заходів щодо складання проєкту сільського бюджету на 2021 рік (додаток 1).

2.     Затвердити план заходів щодо складання прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки (додаток 2).

3.     Керівникам структурних підрозділів сільської ради та виконавчого комітету сільської ради, керівникам бюджетних установ, які фінансуються з сільського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету забезпечити виконання планів заходів.

4.     Відділу фінансів (Ляшук С.А.) посилити роз’яснювальну роботу з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо економії бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

5.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Секретар ради                                                            Тетяна Бульбанюк

Додаток 1 до розпорядження    сільського голови Піщівської сільської ради

від 12.10.2020 р. № 63

 

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту сільського бюджету на 2021 рік

 

 

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.                 

Доведення до головних розпорядників  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту сільського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, департаментом фінансів

В терміни доведені МФУ

Фінансовий відділ

 

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;

- методики їх визначення

В терміни доведені МФУ

Фінансовий відділ

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- граничних показників видатків сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету;

- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів 

В терміни доведені МФУ

Фінансовий відділ

4.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2021 рік.

В терміни доведені МФУ

Головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Подання бюджетних запитів до фінансового відділу сільської ради

Жовтень 2020р

Головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту сільського бюджету

Жовтень – листопад 2020 р

Фінансовий відділ

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні

Фінансовий відділ

8.

Підготовка проєкту рішення  про сільський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України.

 

 

Листопад

 2020 р

Фінансовий відділ

9.

Схвалення проєкту рішення  про сільський бюджет

Листопад  2020 р

Виконавчий комітет Піщівської сільської ради

10.

Оприлюднення проєкту рішення сільської ради про сільський бюджет, схваленого виконавчим комітетом Піщівської сільської ради.

 

За 20 робочих днів до дати його розгляду радою

 

Виконавчий комітет Піщівської сільської ради

 

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж через три робочих дні після подання  проєкту рішення про сільський бюджет

Головні розпорядники коштів

2.                 

Доопрацювання проєкту рішення сільської ради про сільський бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

Грудень

2020 р

Фінансовий відділ

3.                 

Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет у сільській раді

Грудень

2020 р

Виконавчий комітет Піщівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

4.                 

Затвердження сільського бюджету

До 25 грудня 2020 р

Піщівська сільська рада

5.                 

Оприлюднення рішення сільської ради про сільський бюджет на 2021 рік у газеті, що визначена сільською радою.

Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення

Фінансовий відділ, редакція газети

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                  Світлана Ляшук

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розпорядження    сільського голови Піщівської сільської ради

від 12.10.2020 р. № 63

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 

1.                   

Здійснення аналізу виконання сільського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Жовтень 2020 р