ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Піщівської сільської ради

«Про бюджет Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Обсяг фінансового ресурсу сільського бюджету Піщівської ОТГ на 2020 сформовано відповідно до вимог положень Конституції України, норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до бюджету та індексацію ставок окремих з них, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. При підготовці проекту бюджету враховані аналітичні дані Піщівської сільської ради, підприємств, організацій та установ громади та інші аналітичні дані.

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2020 рік, є:

 - схвалений Урядом проєкт Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2019-2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. №315-р);

  - Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555.

Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

 

Оцінка доходів сільського бюджету на 2020 рік

 

            Дохідну частину сільського бюджету Піщівської ОТГ на 2020 рік розроблено на основі норм Податкового і Бюджетного кодексів України, іншого чинного законодавства із врахуванням децентралізації, беручи до уваги листи Міністерства фінансів України від 05.09.2019 р. № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки», № 05110-14-6/28262 від 05.11.2019 «Про схвалення Урядом проєкту державного бюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання» та постанову Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883 в якій  уточнено основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2021–2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555.

Склад доходів сільського бюджету Піщівської ОТГ визначається статтями 64, 69.1 та 71 Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету Піщівської ОТГ на 2020 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів за 2019 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2020 рік та прогнозні на 2021-2022 роки;

 - зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;

- соціально-економічний розвиток ОТГ;

- ставки податків і зборів та пільги, встановлені Піщівської сільською радою;

- зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

 - очікуване виконання дохідної частини місцевого бюджету за результатами 10 місяців 2019 року;

- інформацію структурних підрозділів Піщівської сільської ради, а також певних підприємств, установ та організацій, що сплачують податки і збори до сільського бюджету;

- інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

 

В цілому, показник власних доходів сільського бюджету на 2020 рік  (без урахування міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі  16 627 700 грн., у тому числі: загальний фонд      - 16 585 700 грн. спеціальний фонд  - 42 000 грн.

 

 Динаміка надходжень до сільського бюджету Піщівської ОТГ за 2018-2020рр.  (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить:

 

Період

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Сума

В порівнянні з попереднім роком

Сума

В порівнянні з попереднім роком

 

Сума

В порівнянні з попереднім роком

Фактично 2018 рік

15 455 205

 

14 901 296

 

 

553 909

 

Затверджено на 2019 рік

16 013 100

+557 895

15 973 100

+1 071 804

 

40 000

-513 909

Проєкт 2020 року

16 627 700

+614 600

16 585 700

+612 600

 

42 000

+2000

 

          З урахуванням вищезазначеного, прогноз доходів сільського бюджету Піщівської ОТГ на 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів становить 31 046 700,00 грн., з них:

- загальний фонд – 31 004 700,00 грн.,

    з яких:

 - освітня субвенція з державного бюджету – 9 274 000,00 грн.;

 - медична субвенція з державного бюджету – 714 000,00 грн.;

 - базова дотація – 3 826 400,00грн.;

- додаткова дотація – 558 400,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 46 200,00 грн.

- Власні надходження – 16 585 700,00 грн.;

           - спеціальний фонд – 42 000,00 грн.

 

Загальний фонд бюджету на 2020 рік

 

Джерелами формування загального фонду сільського бюджету Піщівської ОТГ на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

      

            Податок на доходи фізичних осіб є найбільшим джерелом власних надходжень бюджету Піщівської ОТГ і становить 33,2 % прогнозного показника доходів загального фонду 2020 року без урахування офіційних трансфертів.

         Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік визначено в сумі       5 500 000 грн.

 

        Зростання податку на доходи фізичних осіб у 2020 році планується внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4 723 грн. і посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 102 грн., а також покращення адміністрування податку шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового сектору економіки, підвищення прожиткового мінімуму, зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги.

 

Динаміка надходжень ПДФО до сільського бюджету Піщівської ОТГ  за 2018-2020рр.   становить:

 

Період

Всього

Сума

В порівнянні з попереднім роком

В абсолютній величині

 %

Фактично 2018 рік

4 557 993

 

 

Затверджено на 2019 рік

4 998 370

+440 377

+9,7

Проєкт 2020 року

5 500 000

+501 630

+11,0

 

Код 13010000 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»

 

     Код 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування». Прогнозна сума податку становить 310 000,00 грн., розрахована відповідно до Закону України від 22.11.2018 року № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який набрав чинності з 1 січня 2019 року, 37% даного податку зараховується до місцевого бюджету, виходячи із аналізу щодо фактичних та прогнозних обсягів заготовленої деревини лісових порід, згідно очікуваних надходжень даного податку за 2019 рік.

 

Код 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісовими ресурсами в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування)». Прогнозна сума надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік до бюджету становить 500 000,00 грн. Розраховується виходячи із аналізу щодо фактичних та прогнозних обсягів заготовленої деревини лісових порід, динаміки надходжень рентної плати за ліс за 2018-2019 роки.

 

Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)»

Відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів з 2015 року надходить акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно з нормами Податкового кодексу України (із змінами) у 2020 році:

 - платники податку – особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів;

 - об’єкти оподаткування – операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

 - база оподаткування – вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України;

  - ставка податку:

  - для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, – 5 відсотків.

 

Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)»

       Прогнозна сума акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів до сільського бюджету на 2020 рік становить 1 150 000,00 грн. (на рівні очікуваних надходжень 2019 року із наявної бази оподаткування) та збереження зарахування частини (13,44%) акцизного податку з пального на рівні 2019 року.

 

Динаміка надходжень акцизу на пальне  (виробленого в Україні) до сільського бюджету Піщівської ОТГ  за 2018-2020рр. становить:

 

Період

Всього

Сума

В порівнянні з попереднім роком

В абсолютній величині

 %

Фактично 2018 рік

1 104 410