Регуляторний орган: Піщівська сільська рада.

 

Розробник документів: Фінансовий відділ Піщівської сільської ради (11201, Житомирська область, Новоград-Волинський район с. Піщів, вул. Миру, 21, телефон (04141) 60-791.

 

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог чинного законодавства, зокрема, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового Кодексу України.

 

   

1.            Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

На даний час  відповідно до чинного законодавства передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок місцевих  податків та зборів. При цьому, такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується ввести в дію такі ставки.

 

2.            Цілі регулювання

Метою даного проекту рішення є встановлення ставок місцевих  податків та зборів на території Піщівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік із врахування потреб громади.

 

3.            Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи відсутні. Обраний спосіб регулювання - забезпечення прозорості при взаємовідносинах між сільською радою та суб’єктами господарської діяльності, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері оподаткування.

 

4.            Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік ».    

                                                                                            

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:

Встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік.

 

5.            Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з визначенням встановлення фінансових зобов’язань громадян перед сільським бюджетом та територіальною громадою.

 

6.            Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Аналіз вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок податків та зборів  на території Піщівської сільської ради об’єднаної територіальної громади   Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Врахування змін у чинному законодавстві у сфері оподаткування

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу пов'язані з підготовкою регуляторного акту)

Суб’єкти господарської діяльності

Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між сільською радою та суб’єктами господарської діяльності

Сплата місцевих податків та зборів

Населення

Задоволення потреб територіальної громади сіл за рахунок збільшення надходжень до сільського бюджету

Сплата місцевих податків та зборів

 

7.            Строк дії регуляторного акту

Строк дії акту один рік (бюджетний).

 

8.            Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм щодо надходження податків та зборів до сільського бюджету.

 

9.           Визначення заходів відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Періодичне відстеження здійснюється щомісяця.

Відстеження результативності акта буде оформлене у вигляді звіту про відстеження результативності регуляторного акта, який буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Піщівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 11201, Житомирська область, Новоград-Волинський район с. Піщів, вул. Миру, 21 e-mail: pischiv@gmail.com.

 

Начальник фінансового відділу                                                                         С.А.Ляшук